l_prejst_na_obsah

Aktuality

Vypis viac

O katedre

Katedra hydrotechniky vznikla ako samostatné pedagogicko - vedecké pracovisko na Fakulte inžinierskeho staviteľstva SVŠT v roku 1951 premenovaním II. Ústavu staviteľstva a hospodárstva vodného, ktorý v tom čase viedol prof. S. Kratochvíl. Počas ...

Vypis viac